Blijven eten

Kinderen die ’s middags niet naar huis gaan, kunnen onder toezicht hun boterhammen opeten in de eetzaal. De kinderen krijgen ruim de tijd om de meegebrachte broodjes op te peuzelen. Ze blijven minstens 15 minuten in de eetzaal.

Gezonde drankjes zijn verkrijgbaar aan school. Kleuters kopen ’s middags altijd een drankje.
Kinderen van de lagere school mogen ook zelf hun drank meebrengen.

Let op :

  • Suikerhoudende frisdranken zijn niet toegelaten.

  • Drankjes liefst in een herbruikbare beker – drinkfles meebrengen.

  • PMD + aluminiumfolie gaat terug mee naar huis (Milieu Op School).

  • Drankjetons kosten €0.50. Deze kunnenvia drankbriefjes geruild worden. Betalen gebeurt via leerlingrekening

Als het weer het toelaat, eten de kinderen (lagere school) al eens buiten.