Inschrijven

Wanneer inschrijven?

Kinderen mogen vanaf 2 jaar en 6 maanden naar school gaan. Ze zijn nog niet leerplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt). Wil je je kind naar school laten gaan, meld je dit digitaal via de website in het schooljaar dat het naar school mag gaan. Je ontvangt een bevestigingsmail. Wij nemen contact om een kijkmomnet te plannen. Vervolgens mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum na de inschrijvingsdatum.

Kijkmomenten peuters:

Er worden kijkmomenten georganiseerd op de drie vestigingen vooraleer uw kind naar school kan gaan. Deze kijkmomenten zijn steeds op afspraak. U kan dan samen met uw kind een kijkje nemen in de klas en er wordt een korte toelichting gegeven.

De instapmomenten voor 2023-2024

  • 01-09-2023
  • 06-11-2023
  • 08-01-2024
  • 01-02-2024
  • 19-02-2024
  • 15-04.2024
  • 13-05-2024

Na zomervakantie, na herfstverlof, na kerstvakantie, op 1 februari, na krokusverlof, na paasvakantie en na Hemelvaartsdag

Hoe inschrijven?

Enkele maanden voor de instap van je kind moet je hem of haar digitaal aanmelden op de startpagina: zie inschrijvingsknop onderaan

Even voor de eigenlijke instap mag je een afspraak maken met de school of de school neemt contact met jou om een kijkje te nemen met je kind en om kennis te maken met de Leerkrachten en de lokalen.

Wanneer je naar de afspraak komt, dien je een officieel document mee te nemen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ID-pasje/ identiteitskaart, ISI+ -pasje, ... met vermelding van het rijksregisternummer). Elke inschrijving gebeurt in het centrum.

Contact

Basisschool Klim-Op Meeuwen
Kloosterstraat 9
3670 Oudsbergen
011/79 26 81