Inschrijven

Wanneer inschrijven?

Kinderen mogen vanaf 2 jaar en 6 maanden naar school gaan. Ze zijn nog niet leerplichtig (dit is vanaf september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt). Wil je je kind naar school laten gaan, schrijf je kind eerst in: dit kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vervolgens mag je kind naar school komen vanaf de instapdatum na de inschrijvingsdatum.

Open Klim-Op – avond:

In de maand november, wordt er een info-avond georganiseerd voor de ouders van peuters die in de loop van het schooljaar mogen starten. Er worden praktische tips gegeven over de start op onze school. Hiervoor kan u  inschrijven via ‘contact website’

Dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur

Kijkdagen peuters:

Er wordt op een 4-5-tal voormiddagen een kijkmoment georganiseerd op de drie vestigingen vooraleer uw kind naar school kan gaan. U kan dan samen met uw kind een kijkje nemen in de klas en er wordt een korte toelichting gegeven.

De kijkdagen voor 2019-2020

Centrum: donderdag van 10:30 tot 12:00 op

 • 17-10-2019
 • 12-12-2019
 • 20-02-2020
 • 26-03-2020
 • 11.06.2020

Berenheide: dinsdag van 14.00 tot 15.30 op

 • 15-10-2019
 • 10-12-2019
 • 18-02-2020
 • 24-03-2020
 • 09.06-2020

Plockroy: dinsdag van 10:40 tot 11:40 op

 • 15-10-2019
 • 10-12-2019
 • 18-02-2020
 • 24.03.2020
 • 09.06.2020

Instapmomenten:

Na zomervakantie, na herfstverlof, na kerstvakantie, op 1 februari, na krokusverlof, na paasvakantie en na Hemelvaartsdag

Hoe inschrijven?

Vanaf dat je kind de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt heeft, mag je een afspraak maken met de school ( contact website) of je komt samen met je kind voor deze datum naar een kijkdag op één van onze vestigingen.

Wanneer je naar de afspraak komt, dien je een officieel document mee te nemen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (ID-pasje/ identiteitskaart, ISI+ -pasje, ... met vermelding van het rijksregisternummer). Elke inschrijving gebeurt in het centrum.

Contact

Basisschool Klim-Op Meeuwen
Kloosterstraat 9
3670 Oudsbergen
011/79 26 81