Leerlingenvervoer

Onze school beschikt over een eigen schoolbus voor het ophalen van de kinderen (’s morgens en ’s avonds) onder begeleiding.

Verder staat de schoolbus ook in voor het vervoer van de leerlingen bij activiteiten tijdens de schooluren.

Chauffeur : Carine Kerkhofs
Begeleidster : Lisette Ceyssens

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn voor het busvervoer tijdens het schooljaar 2018-2019.

2 maal per dag

 

Lager onderwijs

Kleuteronderwijs

1e kind

Vanaf 2e kind

1e kind

Vanaf 2e kind

Per jaar

€163,00

€147,00

€126,00

€113,00

1e trimester

€73,50

€66,00

€58,00

€52,00

2e trimester

€63,00

€57,00

€47,50

€43,00

3e trimester

€47,50

€43,00

€37,00

€33,00

 

1 maal per dag

 

Lager onderwijs

Kleuteronderwijs

1e kind

Vanaf 2e kind

1e kind

Vanaf 2e kind

Per jaar

€84,00

€76,00

€63,00

€57,00

1e trimester

€37,00

€33,00

€31,50

€28,00

2e trimester

€31,50

€27,50

€26,50

€24,00

3e trimester

€26,50

€23,50

€21,00

€19,00

 

Het vervoer tussen de wijkscholen en Pagadder kan, mits afspraak, gebeuren door de schoolbus. De kostprijs voor een kleuter is €0,35 per rit en voor een kind van het lager onderwijs bedraagt het €0,45 per rit.

Info en contact: school (011/79 26 22 - 011/79 26 81)