Ouderraad

Beste ouders,

Leuk dat jullie even een kijkje komen nemen op

ouderraad KLIM-OP Meeuwen

 

De ouderraad … die helpen bij het schoolfeest zeker?

Helemaal juist! Maar de ouderraad doet veel meer!

De ouderraad bestaat uit mama's en papa's die zich enthousiast inzetten voor de school. Wij willen alle krachten bundelen om van KLIM OP een aangename plaats voor de kinderen en ouders te maken. Door op regelmatige basis even bij elkaar te zitten komen we te weten wat er leeft op school en waar wij als ouderraad kunnen bijspringen.

Wij zijn er voor de school maar ook voor jullie, de ouders.

Daarnaast vertegenwoordigt de ouderraad onze school mee in de schoolraad. De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en/of het schoolbestuur.

De ouderraad … dat is altijd maar vergaderen!

Geen activiteiten zonder mensen die de koppen bij elkaar steken! Daarom organiseren wij op regelmatige basis vergaderingen waarin activiteiten georganiseerd en ook geëvalueerd worden.

KERSTMARKT – AFZWAAI – ONTBIJT – THEMA AVONDEN - …

Door het organiseren van allerhande activiteiten zamelen we geld in waarmee we kunnen bijdragen in bepaalde kosten zoals ‘Oog voor lekkers’, vervoerskosten, aankoop nieuw speelgoed, ... .

De ouderraad … ik heb daar geen tijd voor!

Hebben jullie tijd en/of zin om deel uit te maken van deze ouderraad dan zijn jullie altijd welkom op een van onze vergaderingen. Zien jullie het echter niet zitten om regelmatig te vergaderen, maar lukt het wel om een handje toe te steken op een van onze activiteiten, dan is dat zeker ook mogelijk.

Iedereen draagt zo wel zijn steentje bij!

Jullie zien het, een ouderraad is nooit volzet, want eens de kinderen de school verlaten, verlaat de ouder ook de ouderraad. Dus iedereen is altijd welkom!    Wij hopen jullie ooit te mogen ontmoeten op één van onze vergaderingen of op één van onze activiteiten.

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen dan horen we ze graag! Contacteer gewoon een van de leden van de ouderraad! Of stuur een berichtje naar ouderraad.klimop.oudsbergen@gmail.com.

Het ouderraadteam