De gemeenschap

Onze schoolgemeenschap, vzw Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode, bestaat uit 6 basisscholen, verspreid over 10 vestigingsplaatsen, allemaal gelegen binnen Meeuwen-Gruitrode.

Onze schoolgemeenschap steunt haar werking op volgende pijlers:

  • Van oorsprong zijn wij christelijke scholen, wij willen dit karakter bewaren.

  • Wij bieden kwaliteitsonderwijs aan. Dat verdient je kind!

  • Wij werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat, waar de leerkracht en de leerlingen worden uitgedaagd.

  • Ieder kind is uniek en verdient brede zorg.

  • Samen maken wij school!

De verbondenheid tussen de scholen wordt visueel duidelijk gemaakt door het gemeenschappelijk logo. Het kind staat centraal zowel in het logo als in onze scholen. Het figuurtje is op een kinderlijke manier getekend. De kinderen zullen hun eigen tekeningen hierin herkennen. Hierdoor spreekt het logo zowel kinderen als volwassenen aan.

Mission statement

Zin in leren! Zin in leven!

Wij willen onze kinderen de kennis, de inzichten, de vaardigheden en attitudes meegeven die ze nodig hebben om te kunnen functioneren met de uitdagingen van de huidige en toekomstige maatschappij. Via een positieve kijk op kinderen laten we ze hun talenten ontdekken en gebruiken. En tegelijkertijd leren we ze omgaan met hun sterke en minder sterke vaardigheden/ mogelijkheden.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het ontwikkelen van een open geest, een kritische en creatieve houding ten aanzien van mens, natuur, samenleving en actief burgerschap. Op die manier ontwikkelen ze een eigen persoonlijkheid met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
We stimuleren, steunen en sturen hen door aandacht te besteden aan een brede waaier van ontwikkelingskansen, over de grenzen van verschillen heen.