Formulieren

Hieronder vind je enkele nuttige formulieren die je kan downloaden.

Titel
Toestemming aanvragen CLB-Leerlingendossier
Weigering overmaken CLB-Leerlingendossier
Inlichtingenblad CLB
Informeren van ouders
Toestemmingsformulier Beeldmateriaal Basisschool - Kleuters Ce-Berenheide-Plockroy
Toestemmingsformulier Beeldmateriaal Lagere school - Centrum 1-2-3-4-5-6
Gezondheidsfiche Basisschool - Kleuters Ce-Berenheide-Plockroy
Gezondheidsfiche Lagere school - Centrum 1-2-3-4-5-6
Vragenlijst Achtergrond kind Basisschool - Kleuters Ce-Berenheide-Plockroy
Vragenlijst Achtergrond kind Lagere school - Centrum 1-2-3-4-5-6
Medicatie op school
Schoolbusvervoer inschrijving
CLB-werking in Corona-tijden
Infobrochure examencommissie
Folder nieuwe inschrijvingsprocedure